گزارش تهیه و ارسال لوازم تحریر سال 96


گزارش تهیه و ارسال لوازم تحریر سال 96
از اواسط شهریور ۱۳۹۶ که بوی مهر به مشام می‌رسد، کودکان این سرزمین سبز در تکاپوی انتخاب و خرید لوازم تحریر هستند و هیجان و شور این کار شادی زایدالوصفی را در سراسر ایران پخش می کند. اما بازی های زندگی و روزگار بعضی از فرزندانمان را از داشتن چنین تجربه های شیرینی باز می دارد و حسرت نگاه این کودکان عدالت گمشده در دنیا را به مبارزه می طلبد. اما خرسندیم که انسانیت در چنین مواقعی با عشق و مهربانی وارد گود می‌شود و باز هم هر ناممکنی را ممکن می سازد و من و ما را وادار می کند که در برابرش تعظیم کنیم.
دوستان همدل
امسال برای هفتمین سال متوالی با کمک و همدلی شما ۱۵۰۳ لوازم تحریر با هزینه ۹۸ میلیون و ششصد و هفتاد و شش ۱۸۰۰ تومان همراه با هزاران هزار عشق، لبخند، شور و هیجان برای بچه های استان های تهران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، همدان قم، البرز و خراسان شمالی ارسال شد. این بسته ها توسط امنای بنیاد همدلان کودک و نوجوان به دست کودکان رسید و عشق در قلب شان و لبخند بر لبشان کاشته شد.
بازهم سپاسگزار تمام انسانهای هستیم که همیشه و در همه حال به ما معجزه انسان بودن را نشان می‌دهند
مهرتان پایدار
بنیاد همدلان کودک و نوجوان
مهر ۱۳۹۶

گزارش لوازم تحریر سال 96

لوازم تحریر