معرفی بنیاد

بنیاد همدلان کودک و نوجوان

خيريه ی بنیاد همدلان كودك و نوجوان مؤسسه ای است مستقل، غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی، متشكل از داوطلبان علاقه مند و تلاشگر كه برای كمك به كودكان و نوجوانان مددجو، در اردیبهشت ماه سال 1389، پايه گذاري شد. اين مؤسسه در تاريخ 23 مرداد 1392پروانه ی تأسيس خود را، با شماره 917.928.489، از سازمان بهزيستي دريافت نمود و در اسفند سال 1392 با شماره ی 33551 و شناسه ی ملي 14003940818 به ثبت رسيد.

تمركز اين بنياد بر روي كودكان و نوجوانان محروم و نيازمند و در دو حوزه ی «سلامت و درمان» و «آموزش و تحصيل» مي باشد. بنياد همدلان كودك از بدو تأسيس تلاش كرده تا از طريق همكاري و تعامل نزديك با مؤسسات و سازمان هاي مردم‌نهاد، در دستيابي به اهداف مشترك، ايجاد هم افزایی نموده و میزان كارايي و اثربخشي فعاليت هاي خود را ارتقاء بخشد. در اين مسير، بنياد از ظرفيت هاي داوطلبانه ی ياريگر، در بخش هاي مختلف بهره فراوان برده و می برد.

اين بنياد در راستاي اهداف انساني خود اغلب به صورت مشاركتي و با همفكري و همدلي ياران، به صورت داوطلبانه، اداره مي شود. بر اين مبنا تركيب سازماني بنياد همدلان كودك دارای هيأت امنا و هیأت مدیره مي باشد.

هيأت امناء  و هیأت مدیره ی بنياد همدلان كودك و نوجوان كه در حوزه ی تصميم گيري های كلان نقش دارند و در اين راه قبول مسؤولیت نموده اند، عبارتند از:

ریاست هیأت امناء: آقای محمدرضا معتمد

نایب رئیس هیأت امناء: خانم زهرا ظهیریه

دیگر اعضای هیأت امناء: خانم ها نرجس اعرابی، سوناز مصطفی زاده، سمیرا سادات مقیمی، فرنگیس افتخاری، عطیه آب خضر و آقایان سعید مدرس نیا و سید جمشید مقیمی دینان .

 

اعضای هیات مدیره: آقای جواد عبدروئیانی، خانم نرجس اعرابی، خانم نجمه خاتون کسرایی، آقای علی اکبر برومیده، خانم فرناز قاسمی، آقای جهانشاد قاسمی و خانم زهرا ظهیریه

اعضای علی البدل هیأت مدیره: خانم سوناز مصطفی زاده و آقای سعید مدرس نیا.